Mbi cilat shtylla ngritet Imani?

Imani ngritet mbi gjasht shtylla:

1- Besimi në Allahun;

2-Besimi në engjujt e Tij;

3-Besimi në librat e Tij;

4-Besimi në pekgamberët e Tij;

5-Besimi në ditën e fundit;

6- Besimi në kada dhe kader.