Çka janë engjujt?

Engjujtë janë krijesa të Allahut, të krijuara nga drita, me mundëse personifikimi në forma të ndryshme, të cilat nuk kanë gjini e as nuk hanë e as nuk pinë, nuk i thyejnë urdhrat e Allahut, dhe me saktësi i bëjnë ato që urdhërohen. Janë të shumta në numër dhe kanë detyra të caktuara.