Çka janë librat e shenjtë?

Librat e shenjta janë shpallje e Allahut, pra, fjalët me rregullat dhe ligjet e Tij, të cilat iu dhanë të dërguarve të Tij si libra të strukturuara, me formë dhe renditje hyjnore prej Allahut.