Kur është dita e fundit?

Kur është dita e fundit nuk e di askush tjetër përveç Allahut.