Çka është Lehvi Mahfudhi?

Lehvi Mahfudhi është libër në të cilin janë të shkruara të gjitha gjërat që kanë ndodhur, ato që ndodhin tani dhe të gjitha ato që do të ndodhin deri në ditën e kataklizmës.