Sa është numri i engjujve?

Allahu thotë në Kuran: … e ushtrinë e Zotit tënd nuk e di askush përveç Tij… (74:31)