Cilët janë engjujt më të dalluar dhe cili është përgjegjësia e tyre?

Engjujt më të dalluar janë:

Xhibrili- I cili bartë shpalljen e Zotit tek pejgamberët.

Mikaili- Ai ësht ë përgjegjës për derdhjen e shiut, fryrjen e erës, ngjarjeve natyrore.

Israfili- Ai i cili do t’i bie surit kur të vie dita e fundit.

Engjulli i vdekjes- Ai i cili i merr shpirtin njerëzve në agonin e vdekjes.