Mobile Games

Quiz Mania

Fun, Addictive, Challenging quiz. Challenge yourself within 60 seconds and learn general knowledge while playing with two kinds of quizzes:Choose AnswersTrue/False Share your result with your friends and see who can achieve the best result. In QuizMania you will find more than 1000 questions from different categories and will be upgraded from time to time …

Quiz Mania Read More »

Kuiz Mania

Kuiz zbavitës, interaktiv, dhe sfidues me pyetje të njohurive të përgjithshme. Sfidoni vetvetën mbrenda 60 sekonda se sa pyetje mund të përgjigjeni, dhe njëkohësishtë edhe të mësoni gjëra të reja, me kuzin i cili është falas për ta zbritur dhe luajtur. Ndani rezultatin me shoqëri dhe sfidoni njëri tjetrin mbi njohuritë e përgjitshme, duke e …

Kuiz Mania Read More »

Practice Math

Math game with different categories:– Addition– Subtraction– Multiplication– Division Within categories, you may choose a level of learning/practicing:– from 0 to 9– from 10 to 99– from 100 to 999, and– from 1000 to 9999 Download for free and start learning today, and test your math skills.