Kuiz Mania

Kuiz zbavitës, interaktiv, dhe sfidues me pyetje të njohurive të përgjithshme.

Sfidoni vetvetën mbrenda 60 sekonda se sa pyetje mund të përgjigjeni, dhe njëkohësishtë edhe të mësoni gjëra të reja, me kuzin i cili është falas për ta zbritur dhe luajtur.

Ndani rezultatin me shoqëri dhe sfidoni njëri tjetrin mbi njohuritë e përgjitshme, duke e parë se kush ka rezultatin më të mirë.

Në Kuiz Mania gjenden mbi 1000 pyetje të njohurive të përgjithshme, duke e përmirësuar me pyetje të reja çdo muaj.

Luaj dhe Mëso FALAS.